ZielMAN

Zielonogórska Miejska Sieć Komputerowa ZielMAN zapewnia użytkownikom całodobowy dostęp do zasobów sieciowych oferowanych przez dwadzieścia jeden naukowych sieci miejskich w największych ośrodkach akademickich w kraju ( np. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NASK w Warszawie, Poznańskie Centrum Suprkomputerowo-Sieciowe w Poznaniu, Trójmiejska Akademicka Sieć Komputerwa w Gdańsku itd., których wykaz znajduje się na stronie: http://www.man.lodz.pl/many.html ) oraz sieci największych operatorów telekomunikacyjnych takich jak TP S.A., Dialog S.A., Netia S.A. itd. Oferowane usługi sieciowe to: ftp, www, email,.news itp.

Obecna struktura sieci szkieletowej ZielMAN wykorzystuje światłowody jako medium transmisyjne oraz urządzenia działające w oparciu o technologię ATM o przepustowości 155 Mb/s. Technologia ta posiada cechy predysponujące ją do budowy miejskich sieci komputerowych (MAN), a mianowicie:

 • skalowalność,
 • łatwość zapewnienia gwarancji jakości usług (QoS).

Jednakże wysokie koszty zakupu urządzeń oraz brak perspektyw jej dalszego rozwoju wskazują na konieczność wyboru innej technologii.

Od momentu zaprojektowania, budowy i uruchomienia ZMSK ZielMAN w 1996 roku, zapotrzebowanie na pasmo dostępu do rdzenia sieci uległo wielokrotnemu zwiększeniu się. W 1997 roku Politechnika Zielonogórska i Wyższa Szkoła Pedagogiczna korzystały z dwóch osobnych łączy do Internetu o przepustowości 128 kb/s każde, obecnie Uniwersytet Zielonogórski posiada łącze o przepustowości 1Gb/s.

Wymagania na pasmo zaspokajające potrzeby użytkowników sieci związane z transmisją danych, transmisjami multimedialnymi cały czas rosną.

W związku z powyższym konieczna jest modernizacja urządzeń sieci, by sprostać rosnącym wymaganiom użytkowników. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na coraz większe pasmo coraz ważniejszym zagadnieniem jest zapewnienie wysokiego bezpieczeństwa pracy sieci. Uzyskać to można przez zastosowanie odpowiednich zasobów programowych lub sprzętowych. Pozwoli to na zapewnienie ochrony użytkownikom przed włamaniami, atakami, wirusami.

 

Celem tego projektu jest modernizacja ZMSK ZielMAN poprzez:

 • zakup urządzeń teletransmisyjnych
 • komputerowych umożliwiających monitorowanie pracy sieci w celu zapewnienia szybkiej reakcji na pojawiające się awarie oraz zagrożenia mogące spowodować awarie, a przez to przerwy w pracy sieci.

Kryteria jakimi należy się kierować przy wyborze urządzeń teletransmisyjnych są następujące:

 • możliwość poprawnego podłączenia sieci lokalnych jednostek akademickich
 • możliwość łatwej rozbudowy
 • skalowalność 
 • możliwość zarządzania ruchem
 • możliwość zarządzania pasmem
 • możliwość zarządzania urządzeniami 
 • możliwości zapewnienia bezpieczeństwa ruchu
 • wysokie parametry wydajnościowe.

Na dzień dzisiejszy wydaje się, że urządzenia spełniające powyższe kryteria są urządzeniami pracującymi w technologii Gigabit Ethernet. Dane rynkowe wskazują na to, że technologia ta będzie zdobywać coraz większą ilość użytkowników. Co za tym idzie producenci wykazują zainteresowanie rozwijaniem tej technologii. Obecnie dostępne na rynku urządzenia są przystosowane do pracy z modułami zapewniającymi przepustowość rzędu 10Gb/s.


 
D&C JARY (C) 2010