ZielMAN

CENNIK USŁUG INTERNETOWYCH I TELEINFORMATYCZNYCH ZMSK-ZielMAN

( O b o w i ą z u j e     o d:     20.05.2013r.)

 

Usługa

opłata
jednorazowa

abonament

miesięczny

roczny

Konto poczty elektronicznej z powierzchnią dyskową do prezentacji WWW (100MB)

     
 

liczba kont 1

20,00 zł

20,00 zł

 
 

liczba kont 2-5

(abonament mnożymy razy ilość kont)

20,00 zł

15,00 zł

 
 

liczba kont 6-10

(abonament mnożymy razy ilość kont)

20,00 zł

10,00 zł

 
 

liczba kont 11-20

(abonament mnożymy razy ilość kont)

20,00 zł

8,50 zł

 
 

liczba kont 21-30

(abonament mnożymy razy ilość kont)

20,00 zł

7,50 zł

 v
 

liczba kont 31 i więcej

(abonament mnożymy razy ilość kont)

20,00 zł

7,00 zł

 

Za każde rozpoczęte 10MB powyżej 100MB

-

2,00 zł

 

Przydzielenie aliasu do konta poczty elektronicznej

-

-

 
 

Utrzymanie delegacji domeny (nazwa_firmy.pl, nazwa_firmy.com.pl, nazwa_firmy.zgora.pl)

 

5,00 zł

v

UWAGA! Opłata nie zawiera ceny NASK za rejestrację domeny. NASK wysyła odrębną fakturę dla właściciela domeny po jej zarejestrowaniu. Wysokość opłat rejestracyjnych kształtuje się następująco: w domenie .pl: 200 zł, w domenie .com.pl: 150 zł, w domenie regionalnej np. .zgora.pl: 50

Uruchomienie i utrzymywanie wirtualnego serwera WWW we własnej domenie

 

10,00 zł

 

Utrzymanie zapasowego serwera DNS (secondary)

 

 

100,00 zł

Dostęp do dedykowanego serwera baz danych (SQL)

 

30,00zł

 

Dostęp do internetu łączem stałym (*)

Usługa

opłata
jednorazowa

abonament
miesięczny

Ethernet 1000 Mb/s

negocjowana

negocjowana

Ethernet 10/100 Mb/s

negocjowana

negocjowana

inne

negocjowana

negocjowana

 

(*) Dostęp do Internetu łączem stałym - przepustowość określona jest do portu na routerze w węźle ZMSK ZielMAN. Ceny nie zawierają kosztów dzierżawy łączy ani kosztów eksploatacji urządzeń potrzebnych do obsługi połączenia.

Uwagi
W przypadku realizacji dużych zleceń istnieje możliwość negocjacji cen.
Podane powyżej ceny nie zawierają podatku od towarów i usług VAT.
Centrum Komputerowe Uniwersytetu Zielonogórskiego zastrzega możliwość zmian cen za oferowane usługi.

 
D&C JARY (C) 2010