ZielMAN

Instalacja certyfikatu Urzędu Certyfikacji ZielMAN

w przeglądarce Internet Explorer

Certyfikat SSL Urzedu Certyfiakcji ZielMAN (CA ZIELMAN) dostępny jest pod adresem:

s1.jpg

Należy wybrać przycisk [Otwórz]

s2.jpg

Należy wybrać przycisk [Zainstaluj certyfikat...]

s3.jpg

Należy wybrać przycisk [Dalej >]

s3_a.jpg

Należy zaznaczyć: "Umieść wszystkie certyfikaty w następującym magazynie" oraz wybrać przycisk [Przeglądaj]

s3_b.jpg

Należy zaznaczyć opcję: "Pokaż magazyny fizyczne", a następnie z listy wybrać: "Główne urzędy certyfikacji -> Komputer lokalny". Potwierdzić przyciskiem [OK]

s3_c.jpg

Należy wybrać przycisk [Dalej >]

s5.jpg

Należy wybrać przycisk [Zakończ]

s7.jpg

Należy wybrać przycisk [OK]

s8.jpg

Należy wybrać przycisk [OK]


 
D&C JARY (C) 2010