ZielMAN

Filtr antyspamowy

Przykład konfiguracji automatycznej filtracji wiadomości oznaczonych jako SPAM w programie pocztowym Outlook Express.

ekran_1.JPG

Proszę umieścić kursor myszki na pozycji "Foldery lokalne" po czym przycisnąć prawy klawisz myszki. Z wyświetlonego menu proszę wybrać pozycję "Nowy folder...".

ekran_2.JPG

W polu "Nazwa folderu" proszę wpisać‡ tekst "SPAM", a następnie wybrać‡ "OK".

ekran_3.JPG

Proszę wybrać menu "Narzędzia / Reguły wiadomości / Poczta".

ekran_4.JPG

W sekcji "1. Wybierz warunki dla tej reguły:" proszę zaznaczyć pozycję: "Kiedy w polu Temat znajdują się określone wyrazy".

W sekcji "2. Wybierz akcje dla tej reguły:" proszę zaznaczyć pozycję: "Przenieś ją do folderu".

W sekcji "3. Opis reguły:" proszę wybrać podkreślony tekst "znajdują się określone wyrazy".

ekran_5.JPG

W polu edycyjnym proszę wpisać frazę "[ SPAM ]" (proszę zwrócić uwagę na spacje przed i po słowie SPAM), a następnie wybrać przycisk "Dodaj".

ekran_6.JPG

Proszę wybrać "OK".

ekran_7.JPG

W sekcji "3. Opis reguły:" proszę wybrać podkreślony tekst "folderu".

ekran_8.JPG

W wyświetlonej liście folderów proszę zaznaczyć folder "SPAM", a następnie wybrać "OK".

ekran_9.JPG
ekran_10.JPG

W sekcji "4. Nazwa reguły:" proszę w polu edycyjnym usunąć tekst "Nowa reguła poczty nr 1", a w jego miejsce wpisać tekst "SPAM", a następnie wybrać "OK".

ekran_11.JPG

Proszę wybrać "OK".

Utworzona w przedstawionym przykładzie reguła programu Outlook Express będzie automatycznie przenosić z folderu "Skrzynka odbiorcza" wszystkie wiadomości oznaczone jako SPAM do oddzielnego folderu o nazwie "SPAM".


UWAGA:

Jeżeli przyjmiemy założenie, że wszystkie wiadomości oznaczone jako SPAM mogą być bezpiecznie usunięte w trybie automatycznym, to w kroku nr 4 przedstawionej powyżej instrukcji, w sekcji "2. Wybierz akcje dla tej reguły:" proszę zaznaczyć pozycję: "Usuń ją z serwera" zamiast zanaczać pozycję: "Przenieś ją do folderu". W takim przypadku proszę rownież pominąć kroki nr 1, 2, 7 i 8 przedstawionej instrukcji.


 
D&C JARY (C) 2010